e-mail: cmanbrk@yandex.ru; info@cma-nbrk.kz

Телефондар:
Бас Директор Хусаинов Е.П. – 2-599-091
Бас директордың орынбасары  Сағымбай А.Б. – 2-599-091
Бас директордың орынбасары  Курмангужин М.А. – 2-599-091
Бас директордың орынбасары  Еспаев М.С. – 2-599-091
Қабылдау бөлмесі – 2-599-091
Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы – бас бухгалтер – 2-599-108
Қызметкерлермен жұмыс жүргізу басқармасының бастығы – 2-599-129
Заң басқармасының бастығы – 2-599-118
Компьютерлік  жүйелерді пайдалану басқармасының бастығы– 2-599-128
Бюджетті жоспарлау басқармасының бастығы – 2-599-116
Сатып алу басқармасының бастығы – 2-599-149
Ішкі аудит кызметінің бастығы – 2-599-131
Қауіпсіздік кызметінің бастығы – 2-588-826
Өндірістік-пайдалану басқармасының бастығы – 2-599-189
Тасымалды қамтамасыз ету басқармасының бастығы – 251-65-24

Деректемелер:
Қазақстан Республикасы, индексi: А25У5Е8 (050010), Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қонаев к-сі, 181.
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-ғы
ЖСК KZ39125KZT1001305542
БСК NBRK KZKX
СТН 600700644804
БСН 110340003611
Бек 16
Тел.: (727) 2599091; факс 2599132