Директорлар кеңесінің Төрайымы:

Галиева Дина Тулеубековна — Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары;

Директорлар кеңесінің мүшесі:

Хусаинов Ербулат Пиешевич — “ҚРҰБ ҚҚО” АҚ Бас директоры;

Тәуелсіз директор:

Мажитов Дауренбек — Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық университеті қаржы кафедрасының доценті;